DANE FIRMY

FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA
 
RADCAR FIC ZBIGNIEW
 
UL. KRAKOWSKA 13
 
28-230 POŁANIEC
 
NIP: 8661000656
 
 
NR KONTA BANKOWEGO
 
BS POŁANIEC: 95 94250008 0000 2844 2005 0004